بایگانی برچسب: عکس مفاصل بدن

شناخت مفاصل بدن و انواع آن

مهمترین کارکرد مفاصل بدن امکان حرکت است مفاصل و تعداد مفاصل بدن مفاصل بدن قسمت اصلی از ساختمان بدن هستند که باعث میشوند ما بتوانیم به راحتی حرکت کنیم و جا به جا شویم. جالب است که بدانید ما 360 مفصل در قسمتهای مختلف بدن داریم. آیا میدانید مفاصل بدن …

توضیحات بیشتر »